PTT’ers vertellen – Rinus en Co

De Centrale Bibliotheek verhuist in 2018 naar het oude postkantoor op de Neude. Dit monumentale pand heeft een rijke geschiedenis en krijgt met de Bibliotheek Utrecht een waardevolle herbestemming. De oud-medewerkers van het postkantoor hebben destijds genoeg meegemaakt om boeken vol te schrijven. Om de herinneringen te bewaren hebben we een aantal verhalen vastgelegd. 

Rinus en Co
Telegrambestellers bij de PTT
Niet alle vriendschappen zijn voor altijd, maar Co en Rinus zijn al goed op weg. Ze ontmoetten elkaar zestig jaar geleden, niet in het oude postkantoor op de Neude, maar op de vakschool. Ze wilden banketbakker worden. Een vaste baan was echter veel zekerder. “Vast werk, vaste armoe, zeiden ze”, vertelt Rinus. De twee gingen bij de post werken, eerst Rinus, vervolgens Co. Ze waren toen zestien.

“Mijn collega Gerard stond aan een zak geld
te trekken met een van de overvallers”

Co herinnert zich vooral een periode van geluk. “Je was jong, het was gezellig. We zijn altijd met elkaar op vakantie gegaan. Het was net een familie. De jongens onder elkaar konden heel goed met elkaar opschieten, we gingen ook samen met de meiden van de telegraaf uit”. Co en Rinus hielden zich echter niet altijd aan de regels. Zo gingen ze wel eens stiekem bij elkaar achter op de motor telegrammen bezorgen. Eigenlijk mocht dat niet.

Co verliet na tien jaar de post, maar Rinus bleef er werken. Hij heeft zelfs een overval in het postkantoor Neude meegemaakt. “Mijn collega Gerard stond aan een zak geld te trekken met een van de overvallers”, verhaalt Rinus. “Ik zei tegen hem: ‘Gerard, laat los, die klerezooi’, en toen dacht hij na, liet hij los en hebben ze het meegenomen. Ik was niet geschrokken. Er zijn mensen die jarenlang thuis zitten als ze zoiets meemaken, maar wij gingen de volgende dag weer aan het werk”. Co lacht. “Hij is keihard. Het is net Rambo.”

Tekst: Nicole Adriaens
Fotografie: Hiske Midavaine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *